Page 12 - la font de l'àngel
P. 12

Per què?

                                          Carlota 18:31 

                                      No faria plaer lo que veurieu

                                          Guillem 18:34 


                           I tu com em veus? Quina imatge tens de mi?

                                          Carlota 18:38 

                                             Com un angel


                                          Guillem 18:43            La Carlota va voler trencar la dinàmica de la conversa i

         cedir la iniciativa al Guillem tal com s’havia proposat.


                                      Ara vull que siguis tu qui
                                   m’expliqui coses del teu temps

                                          Carlota 18:48 
           Arribat a aquest punt ella havia d’esperar. Havia de fer
         el cor fort per aguantar si la pregunta li trigava en arribar.

         Però no va ser necessari. En Guillem no va preguntar però
         sí que li va fer una confessió que ella no esperava.


                                            Molt preocupat

                                          Guillem 18:53 
                                                . . . / . . .
   7   8   9   10   11   12   13   14