Page 10 - la font de l'àngel
P. 10

En Guillem s’adonà que de la font rajava l’aigua amb

         tota normalitat i que el abeurador construït al seu costat per

         l’ús de les cavalleries havia estat una decisió molt
         encertada.


           La Plaça de Santa Anna s’havia convertit en un punt

         neuràlgic i molt concorregut per entrar i per sortir de la

         ciutat de Barcelona, degut a la seva proximitat al Portal dels
         Orbs.


           Les necessitats que tenien les cavalleries per haver de

         restar aturades i esperar a que s’obrissin les portes, o sinó
         també, per respectar el corresponent torn de sortida, feien

         que l’existència del abeurador pels animals fora molt

         necessària.


           L’emplaçament de la font era també del tot estratègica
         des de la vessant tècnica de l’enginyeria urbana perquè

         estava construïda just al damunt de l’espirall que feia

         arribar, per un conducte subterrani, l’aigua de la muntanya
         de Collserola fins el dipòsit general de la Plaça de Sant

         Jaume.

                                                . . . / . . .
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14